1

Topic: Terminalis python 3.1 tööle

Installisin Python 3.1, aga tahaks kasutada terminali mitte IDLE'd
Sellega tuli kaasa fail "Update Shell Profile.command"
Mis oleks võinud muuta python 3.1-ks terminalis.

Aga käsk python terminalis :
tiina$ python
Python 2.5.1 (r251:54863, Feb  6 2009, 19:02:12)
[GCC 4.0.1 (Apple Inc. build 5465)] on darwin
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

Search path:
tiina$ echo $PATH
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.1/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:/usr/X11/bin

Oskab keegi juhendada, mida peaks tegema?

2

Re: Terminalis python 3.1 tööle

kuhu sa ta installisid? /usr/local/bin alla?

kui jah,
siis ilmselt tömmatake (vastavalt su praegusele PATHile) see python käima,
mis on /usr/bin all..

sel juhul kas
a) tösta PATHis /usr/local/bin ettepoole..
b) pöördu täisteega: /usr/local/bin/python
c) tee omale alias: alias python=/usr/local/bin/python

3

Re: Terminalis python 3.1 tööle

The installer puts the applications in "Python 3.1"
in your Applications folder, and the underlying machinery in
/Library/Frameworks/Python.framework. It can optionally place
links to the command-line tools in /usr/local as well,
by default you have to add the "bin" directory inside
the framework to you shell's search path.

Kuidas ma siis Path'i muuta saan ja mis moodi ma seda muutma peaks, et terminalis python kirjutades 3.1 avaneks

4

Re: Terminalis python 3.1 tööle

tiina303 wrote:

.. It can optionally place links to the command-line tools in /usr/local as well,
by default you have to add the "bin" directory inside the framework to you shell's search path.

heh,  ma ei vaadanud su esimest postitust tähelepanelikult, ega märganud, et
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.1/bin
ongi sul PATHis juba esimesel kohal..Kuidas ma siis Path'i muuta saan .. ?

ma ei tea, kus kohas sa PATHi defineerinud oled (kui oled..)
möteks koht vöiks olla ntx ~/.bash_profile, kirjuta sinna sisse sellisel kujul:
PATH=...jne

aga praegu jäi mulje, et küssa on ilmselt muus..

vaata algatuseks, kas see uus püüton seal oodatavas kohas ikka olemas on, eksole..
vaata mis juhtub, kui terminalis ütled asja pihta täisteega:
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.1/bin/python

kui eelnev ei anna ootuspärast tulemust, vöid uurida igaks juhuks ka:
locate python | grep  'python$'

ja mis moodi ma seda muutma peaks, et terminalis python kirjutades 3.1 avaneks

ära enne muuda miskit, kui pilt klaara pole..

lihtsalt taustaks, et mis OS Xist me räägime? 10.4? 10.5? 10.6?